Yerli Malı Belgesi Nedir?

GTÜ TTO
Yerli Malı Belgesi Nedir?

Türkiye’deki yerli malı belgesi, bir ürünün %51 veya daha fazla yerli hammadde içerdiğini ve Türkiye’de üretildiğini kanıtlayan bir belgedir. Bu belge, kamu ihaleleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve KOSGEB destekli ürün satışları gibi alanlarda yerli üreticilere avantaj sağlar.
Yerli malı belgesi almak için, ilgili firmanın sanayi sicil belgesine sahip olması ve ürünün yerli katkı oranını gösteren bir belge sunması gerekir. Bu belge, firmanın kendisi tarafından hazırlanabileceği gibi, bir danışmanlık firması tarafından da hazırlanabilir.
Yerli malı belgesi, 1 yıl süreyle geçerlidir. Belgenin yenilenmesi için, firmanın her yıl yerli katkı oranını güncellemesi gerekir.
Yerli malı belgesi, yerli üreticilerin rekabet gücünü artırmaya ve yerli ekonominin gelişmesine katkıda bulunmaya yardımcı olur.

 

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır?

Yerli Malı belgesi almak için, ilgili firmanın aşağıdaki adımları takip etmesi gerekir:

 1. Firmanın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen sanayi sicil belgesine sahip olması gerekir.
 2. Firmanın, ürettiği ürünün yerli katkı oranını gösteren bir belge hazırlaması gerekir. Bu belge, firmanın kendisi tarafından hazırlanabileceği gibi, bir danışmanlık firması tarafından da hazırlanabilir.
 3. Firma, hazırladığı belgeyi, bağlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasına veya ticaret borsasına başvurur.
 4. Oda veya borsa, firmanın başvurusunu değerlendirir ve yerli malı belgesini düzenler.

Yerli malı belgesi başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

  1. Firmanın Sanayi Sicil Belgesi
  2. Firmanın ürettiği ürünün yerli katkı oranını gösteren belge
  3. Firmanın mali verilerini gösteren belge
  4. Firmanın teminat bedeli

 

Yerli Malı Belgesi‘nin Avantajları ve Dezavantajları

Yerli malı belgesinin avantajları şunlardır:

 • Yerli üreticilere kamu ihalelerinde, Tarım Kredi Kooperatifleri ve KOSGEB destekli ürün satışlarında fiyat avantajı sağlar. Bu durum, yerli üreticilerin rekabet gücünü artırmaya ve yerli ekonominin gelişmesine katkıda bulunur.
 • Yerli malı belgesi, yerli üreticilerin ürünlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur.
 • Yerli malı belgesi, tüketicilerin yerli ürünleri tercih etmelerini teşvik eder. Bu durum, yerli üretimin artmasına ve yerli ekonominin gelişmesine katkıda bulunur.


Yerli malı belgesinin dezavantajları şunlardır:

 • Yerli malı belgesi almak için, firmanın ürettiği ürünün yerli katkı oranının %51 veya daha fazla olması gerekir. Bu durum, bazı firmalar için maliyetli olabilir.
 • Yerli malı belgesinin geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu durum, firmaların her yıl yerli katkı oranını güncellemesini gerektirir.
 • Yerli malı belgesi, yabancı üreticilerin Türkiye’de üretim yapmasına engel olabilir. Bu durum, küresel ticaretin önünde engel oluşturabilir.


Genel olarak, yerli malı belgesinin avantajları dezavantajlarından daha fazladır. Yerli malı belgesi, yerli üreticileri desteklemeye ve yerli ekonominin gelişmesine katkıda bulunmaya yardımcı olan önemli bir belgedir.


Daha detaylı bilgi için aşağıdaki siteleri ziyaret edebilirsiniz;