tto

Hizmetler

GTÜ TTO

Bilginin Teknolojiye Dönüşümü

Bilginin teknolojiye dönüşmesi, teknolojinin ticarileşmesi ve ticarileşen teknolojilerin ekonomiye katkı sağlanması amacıyla akademisyenlere, sanayicilere, girişimcilere ve üniversite öğrencilerine hizmet sunmaktayız

Hizmetlerimiz

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumu ve Sürdürme Danışmanlığı
 • Bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Proje Yazımı ve Danışmanlıklar
 • Ar-Ge Proje Geliştirme, Proje Yönetimi
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Danışmanlıkları
 • Akademik ve FSMH Danışmanlık
 • Ticarileştirme ve Şirketleşme
 • Girişimcilik ve Mentörluk
 • Amerika’da Ticarileşme-Şirketleşme ve Ofis İmkanları

Amaçlarımız

 • Bilimsel araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejiler oluşturmak
 • Sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve sanayiye know-how aktarılmasını sağlamak
 • Girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitim vermek
 • Girişimcilere gerek yurt içi gerek yurt dışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda yardımcı olmak
 • Nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurulmasını sağlamak
 • Patent temini, fikri mülkiyet hakları, lisanslama akademik tabanlı yeni şirketlerin kurulmasını teşvik (spin offs) market araştırmaları ve kuruluş sermayesi temini ve proje fonlanması konularında çalışmalar yaparak üretim sektörleri ve üniversiteleri buluşturarak ihtiyaca göre yönlendirmektir.

Farklı bir şey ?

Farklı bir konu için bize ulaşabilirsiniz...