Eğitimler

GTÜ TTO

Eğitimler

Biyogirişimcilik-II

Biyogirişimcilik-I

Sürdürülebilir Tarım için Yenilikçi Bitki Besleme Ürünleri ve Stratejileri

Biyoekonomi Çağında Biyobazlı, İşlevsel Gıda/Yem Katkı ve Yardımcı Maddelerinin Sürdürülebilir Üretimi Çalıştayı-I

Protein Moleküler Dinamik Simülasyonları Eğitim Programı

Çağın hastalığı kanser: Bugün ve Gelecek

C. Elegans Uygulamalı Eğitimi