TÜBİTAK BİLGEM Çalıştayı

GTÜ TTO
GTÜ-BİLGEM çalıştayının 2.si GTÜ ev sahipliğinde gerçekleşti. Çalıştay kapsamında üniversitemiz
ve BİLGEM arasında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmaları değerlendirildi.