tto

Tech2Bio

tech-logo

Website

www.tech2bio.com

Mail

info@tech2bio.com

Çalışan Sayısı

4

Dünyada mevcut akıllı kovan teknolojilerinde, arı sağlığının takibi kovan içi sıcaklık, nem ve ses parametrelerine dayanmaktadır. Kovan içerisine entegre olan sensör sistem verileri, internet veya hat üzerinden kullanıcıya aktarılmaktadır. Kullanıcı tarafından tespit edilen verilerdeki ani değişimler ve anormal değerler arı sağlığının tehlikede olduğunun habercisidir. Arı kolonisine dair kovan içinde gözlemlenen bu değerler, bazı teknolojiler tarafından eşik değerlerine göre uyarılar oluşturulmaktadır. Günümüz akıllı kovan teknolojilerinde arı hastalıklarına dair derinlemesine analizler gerçekleştirilememekte, sensör sistemlerinde gözlemlenen değerler arı hastalıklarına dair belirtilerin tespitinde yetersiz kalmaktadır ve erken aşamada önlem alabilme fırsatı sunamamaktadır. Tech2bio olarak, sunduğumuz teknoloji ile beraber arı hastalıklarına dair uzmanlar tarafından onaylanmış belirtilerin (görüntü, koku, sıcaklık, nem ve ses) kovan içerisine entegre sensör sistemleri ile erken aşamad tespiti gerçekleştirilecek olup, elde edilen veriler uzman arıcılar eşliğinde oluşturulacak algoritmalar ile analiz edilecek ve kovana ait hastalık tipine göre arıcılık faaliyetleri optimize edilecektir.

Tech2bio olarak sunduğumuz çözümler, arıcıya ait finansal, iş gücü ve zaman kayıplarının minimize edilmesine fırsat tanırken, faaliyetlerin doğru şekilde yönlendirilmesi, sağlıklı arı ve kaliteli arı ürünleri üretimine de zemin hazırlamaktadır.