Pazar Araştırması

GTÜ TTO
Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik, yeni fikirler ve yenilikçi çözümlerle ekonomik değer yaratmak amacıyla risk alarak iş girişimlerine başlama sürecidir. Bir girişimci, kendi işini kurma ve işini geliştiren kişidir. Girişimci, fırsatları görme ve bu fırsatları değerlendirme, kaynakları etkin bir şekilde kullanma ve oluşabilecek riskleri azaltma yeteneğine sahip kişidir. Girişimcilik, topluma ve ekonomiye finansal ve üretim süreçlerinde katkıda bulunmayı hedefler.

 

Pazar Araştırması Nedir?

Pazar araştırması, girişimcilik sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve kişinin bulduğu fikri işe dönüştürmeden önce kesinlikle yapması gerekir. Doğru ve kapsamlı bir pazar araştırması, girişimcinin başlatacağı start-up projesinin kalıcı ve sürdürülebilir olmasını sağlar pazar araştırması yapmayan fikir sahiplerinin bulunduğu piyasada tutunması çok zordur.

 

Girişimcilikte Pazar Araştırmasının Önemi

Pazar araştırmasının önemi, girişimcilerin iş dünyasında başarılı olabilmek için temel adımdır. Bu süreç, girişimcinin hedef kitlesinin isteğine cevap vermesini, ürünü geliştirme sürecini yönlendirmesi ve rekabet edeceği diğer kişilerden bir adım öne geçmesini sağlar. Bu konuyu başlıklar halinde sıraladım:

  • Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması: Pazar araştırması, girişimcinin hedef pazarın ihtiyaçlarını ve taleplerini anlamasına yardımcı olur. Müşterilerin ortaya çıkacak üründen beklentilerini araştırmak ve anlamak, girişimcinin ürününü bulunduğu pazardaki diğer ürünlerle daha rekabet edebilir hale getirir. Aynı zamanda, müşterilere sunulacak ürün özellikleri ve faydaları hakkında bilgi sahibi olarak, daha doğru bir pazarlama stratejisi oluşturulmasına da katkı sağlar.
  • Rekabet Ortamının Analizi: Pazar araştırması, girişimcinin iş yapmayı düşündüğü sektördeki rekabet ortamını anlamasına yardımcı olur. Girişimci piyasadaki rakiplerin kimler olduğu, ne tür ürünü sundukları, bu ürünlerin fiyatının ne olduğu hakkında bilgi alır . Yapılan araştırmalar ve analizler sayesinde, girişimci ürünündeki eksiklikleri belirleyerek ürününün daha fazla müşteri tarafından tercih edilmesi için stratejiler oluşturmasını sağlar.
  • Pazar Büyüklüğünün ve Potansiyelinin Belirlenmesi: Pazar araştırması, hedef pazarın büyüklüğünü ve büyüme potansiyelini ve pazar payını belirlemek için kullanılır. Bu araştırma girişimcinin ürünü pazarlamak için yol haritasını oluştururken doğru hedefler ve bu yol haritasında izleyeceği stratejileri belirlemesine yardımcı olur. Ayrıca, pazardaki büyüme potansiyelini girişimci için tatmin edici bulursa daha uzun vadeli ve temelli stratejiler oluşturmasını sağlar.
  • Ürün Geliştirme ve Fiyatlandırma: Pazar araştırması, ürünün nasıl geliştirileceği, sunulacağı ve fiyatlandırılacağı konusunda girişimciye yol gösterir. Müşterilerin ürüne olan talebinin çok veya az olmasına göre, girişimcinin müşteriye daha çekici fiyat sunmasını sağlar. Aynı zamanda, pazardaki fiyat aralıklarını ve müşterinin üründen beklentilerini anlamak, doğru fiyatlandırma yapması için girişimciye yol gösterir.
  • Yeni Fırsatları Keşfedilmesi: Pazar araştırması, göz ardı edilen yeni fırsatları keşfetme imkanı sunar. Geniş pazarlarda rekabet etmek yerine, daha az rekabetçi ve özel bir pazarın keşfedilmesi, girişimcinin başarı ihtimalini arttırır. Pazar araştırması, belirli bir ihtiyacın henüz karşılanmadığı veya mevcut taleplerin karşılandığından daha iyi bir şekilde karşılanabileceği yeni alanları belirlemeye yardımcı olur.
  • Risklerin Azaltılması: Pazar araştırması, girişimcinin karşılaşabileceği riskleri belirlemesine ve bunlardan uzak durmasına yardımcı olur. İyi yapılmış bir pazar araştırması, işin başarılı olma olasılığını artırır ve daha çok yatırımcı çeker.
  • Yatırımcı ve İş Ortaklarının Güvenini Kazanma: Girişimcilerin yatırımcılar ve iş ortakları ile iş birliği yapması girişimciyi ve yaptığı işi çok daha ileriye taşır. Yatırımcıların güvenini kazanmak için sağlam verilere dayanan bir pazar araştırması sunmak, girişimciye yatırımcılardan daha fazla destek imkanı sağlar.