Kapasite Raporu Nedir?

GTÜ TTO
Kapasite Raporu Nedir ?

Kapasite raporu belgesi, bir kuruluşun mevcut makine parkı ve iş gücü ile sermaye ve istihdam bilgilerini, irtibat bilgilerini, kullandıkları hammaddeleri ve bir yıllık zaman dilimi içerisinde ne kadar birimlik üretim yapabileceğini gösteren bir belgedir. Bu üretimin hesaplanması ise belirli kriterlere dayanarak bilimsel teknikler eşliğinde gerçekleştirilmektedir.
Kapasite raporu yenileme ya da düzenlemenin amacı, o ülkenin üretim gücünü tespit edebilmektir. Aynı zamanda ekonomik, stratejik plan ve programlara daha iyi bir tablodan bakabilmek adına sanayi bilgi sistemini oluşturmaktır. Bu sayede sanayi odalarına kayıtlı olacak olan firmalar, üretimlerini ve iş güçlerini belgeleyebilir.
Bu raporlar, sanayi odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki belgelerdir. Üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren belge onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.

 

Kapasite Raporu Nasıl Alınır?

Kapasite raporu almak isteyen işletmeler, öncelikle bulundukları yerin ilgili odasının üyeleri olmalıdır. Ardından, Kapasite Raporu İstek Formu’nu doldurarak başvuru sürecine başlamalıdırlar. Dilekçe ile bu formu ilgili odaya ilettikten sonra, kapasite raporu düzenleme harcını ödemek gerekecektir. Harç ödemesinin yanı sıra, TOBB hesaplarına onay harcını yatırmak da önemlidir. Bu adımları tamamlayan işletmeler, kapasite raporlarını alarak, üretim kapasitelerini resmi olarak belgeleyebilir ve işlerini büyütme fırsatlarına daha kolay erişebilirler.

 1.  

 

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

 1. Yatırım Teşvik Belgesi
 2. Dahilde İşleme İzin Belgesi
 3. Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında
 4. Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında
 5. Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde
 6. Resmi ve özel ihalelerde,
 7. Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde
 8. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda
 9. Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde
 10. İmalatçı belgesi alımında
 11. Vergi incelemelerinde
 12. Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde

 

kullanılmaktadır.

 

Daha detaylı bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

      https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php

https://kosano.org.tr/kapasite-raporlari/