Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) olarak; akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,  üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet göstermekteyiz.

Teknoloji Transfer Ofisi olarak temel amaçlarımız:

  •     Bilimsel araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejiler oluşturmak
  •     Sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve sanayiye know-how aktarılmasını sağlamak
  •     Girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitim vermek
  •     Girişimcilere gerek yurt içi gerek yurt dışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda yardımcı olmak
  •     Nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurulmasını sağlamak
  •     Patent temini, fikri mülkiyet hakları, lisanslama akademik tabanlı yeni şirketlerin kurulmasını teşvik (spin offs) market araştırmaları ve kuruluş sermayesi temini ve proje fonlanması konularında çalışmalar yaparak üretim sektörleri ve üniversiteleri buluşturarak ihtiyaca göre yönlendirmektir.

Bu kapsamda sunduğumuz temel hizmetlerimiz:

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumu

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Teknik Sürdürme Danışmanlığı

TÜBİTAK Desteklerine Yönelik Proje Yazımı ve Danışmanlıklar

Bakanlık Desteklerine (Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb.) Yönelik Proje Yazımı ve Danışmanlıklar

Kalkınma Ajansı Desteklerine Yönelik Proje Yazımı ve Danışmanlıklar

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Proje Yazımı ve Danışmanlıklar

KOSGEB Desteklerine Yönelik Proje Yazımı ve Danışmanlıklar

Ar-Ge Proje Geliştirme 

Proje Yönetimi

Üniversite-Sanayi İşbirliği Danışmanlıkları

Akademik Danışmanlık

FSMH Danışmanlığı

Ticarileştirme ve Şirketleşme 

Girişimcilik ve Mentorluk

Amerika’da Ticarileşme-Şirketleşme ve Ofis İmkanları