tto

GİZ Bilişim

giz-bilisim

Website

www.gizbil.com

Mail

gizbil@gizbil.com

Rekabet, üstünlük sağlama, terörist eylemler, hırsızlık, istihbarat ve bilgi toplama, casusluk, uluslararası mücadele ve savaş bu sistemler kullanılarak daha az maliyetle yapılabilmektedir. Ayrıca gerçeklenen eylemlerin etkisi daha geniş ve derin olabilmektedir. Bilgi güvenliği saldırıları ve siber güvenlik saldırılarının çoğu yazılım zayıflıklarını kullanarak yapılmakta, güvenlik ihlallerinin yaklaşık yüzde 70’nin yazılım zayıflıklarından kaynaklanmaktadır. Yazılım açıklıkları hızlı tespit edilemiyor ve saldırganlar yazılım zayıflıklarını kullanıyor. Yazılım zayıflıkları saldırganların tespit edip amaçlarını gerçekleştirebildikleri sistemlerin yumuşak karnıdır. Dolayısıyla yazılım zayıflığı tabanlı saldırılarda son senelerde ciddi artış gözlenmekte ve bu artmaya da devam edecektir. Bilişim sistemleri ve uygulamaları için artan güvenlik risklerinin yönetimi ve etkilerinin en aza indirilmesi ve yeni koruma tekniklerinin geliştirilmesi için Ar-Ge yapılması özellikle yeni yöntemlerin ve bilimsel çalışmaların teknoloji ve ürüne dönüştürülmesi hayati öneme sahiptir. Şirketimiz öncelikle Bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirerek özgün çözüm ve ürün geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda Güvenli Bilişim sistemleri uygulamaları geliştirilmesi de faaliyet alanlarımız içindedir.