C. Elegans Uygulamalı Eğitimi

C. Elegans Uygulamalı Eğitimi GTÜ TTO Teorik Model organizma olarak C. elegans’ın farklı hastalık modellerinde kullanımı, C. elegans araştırmaları ile ilgili web kaynakları ve veritabanları, C. elegans laboratuar kurulumu ve temel C. elegans deneylerinden örnekler (C. elegans evreleri ve hayat siklusu, sağ kalım, hücre ölümü, kemotaksi vb.) Uygulama C. elegans kültür ortamının hazırlanması ve temel […]

Protein Moleküler Dinamik Simülasyonları Eğitim Programı

Protein Moleküler Dinamik Simülasyonları Eğitim Programı GTÜ TTO Teorik MD Simülasyonlarının Tarihçesi MD Simülasyonları Hakkında Teorik Bilgi Kullanım Alanları ve Örnekleri Uygulama GROMACS 2018 Programına Giriş Protein MD Simülasyonunun Hazırlanması-Yürütülmesi-Analizi Katılımcı Profili Lise, lisans ve lisansüstü öğrenci ve akademisyen Protein Moleküler Dinamik Simülasyonları Eğitim Programı 590₺ / KDV Dahil Eğitmenler: Doç. Dr. Mehmet Özbil ve […]

Biyoekonomi Çağında Biyobazlı, İşlevsel Gıda/Yem Katkı ve Yardımcı Maddelerinin Sürdürülebilir Üretimi Çalıştayı-I

Biyoekonomi Çağında Biyobazlı, İşlevsel Gıda/Yem Katkı ve Yardımcı Maddelerinin Sürdürülebilir Üretimi Çalıştayı-I GTÜ TTO Teorik Anlatım (1 gün; 60 dk/konu; Katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlı) Biyobazlı, sürdürülebilir, işlevsel ve yenilikçi bileşiklerin biyoproseslerle ile üretim süreci ve ilgili parametreler Yenilikçi hammaddelerin biyoerişilebilirlik ve biyoyararlanım özelliklerinin ortaya konması Yenilikçi hammaddelerin fonksiyonel özeliklerinin in vitro hücre kültürü […]

Sürdürülebilir Tarım için Yenilikçi Bitki Besleme Ürünleri ve Stratejileri

Sürdürülebilir Tarım için Yenilikçi Bitki Besleme Ürünleri ve Stratejileri GTÜ TTO Teorik- Çevrim içi (6 saat) Konvansiyonel ve organik tarımda bitki beslemenin temelleri Bitki beslemede sürdürülebilirlik sorunları ve gübre kullanım etkinliği Gübreleme programları için toprak ve yaprak analizlerinin önemi Kontrollü salımlı gübreler Mikrobiyal gübreler ve biyostimülantlar Etkin bitki besleme için hassas tarım uygulamaları Besin değeri […]

Biyogirişimcilik-I

Biyogirişimcilik-I GTÜ TTO Teorik Girişimcilik ve Biyogirişimcilikte Temel Kavramlar Biyoteknoloji ve Biyogirişimcilik Başarılı girişim ve girişimci örnekleri İş fikri geliştirme süreci Yaratıcılık ve inovasyon Ürün geliştirme Pazar ve ürün araştırması İş Planı ve öğeleri Uygulama Çevrim İçi (1 saat) İş Planı Hazırlama Katılımcı Profili: Lise, lisans ve lisansüstü öğrenci ve akademisyen Eğitim Zamanı: 27 Ocak […]

Biyogirişimcilik-II

Biyogirişimcilik-II GTÜ TTO Teorik- Çevrimiçi (3 saat) Fikri Sınai Haklar Patent Süreçleri Girişim finansmanı, bütçe ve nakit akışı Fon bulma, melek yatırım ve risk sermayesi Proje sunumları Proje yaşam döngüsü, proje kısıtları Proje yönetimi, iş-zaman çizelgesi, ara çıktılar Uygulama Çevrimiçi (1 saat) Yatırımcı sunumu hazırlama Katılımcı Profili: Lise, lisans ve lisansüstü öğrenci ve akademisyen Eğitim […]

Çağın hastalığı kanser: Bugün ve Gelecek

Çağın Hastalığı Kanser: Bugün ve Gelecek GTÜ TTO Teorik Bir hücrenin kanser dönüşüm yolculuuğu Etiyoloji ve nedensel faktörler: Beslenme Erken tanı: Likit biyopsi Yenilikçi ürünler Çağın Hastalığı Kanser: Bugün ve Gelecek 590₺ / KDV Dahil 3,5 saat sürecek olan eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2023 Eğitim Başvuru Tarihi: 21 […]