Biyoekonomi Çağında Biyobazlı, İşlevsel Gıda/Yem Katkı ve Yardımcı Maddelerinin Sürdürülebilir Üretimi Çalıştayı-I

GTÜ TTO

Teorik Anlatım (1 gün; 60 dk/konu; Katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlı)

 • Biyobazlı, sürdürülebilir, işlevsel ve yenilikçi bileşiklerin biyoproseslerle ile üretim süreci ve ilgili parametreler
 • Yenilikçi hammaddelerin biyoerişilebilirlik ve biyoyararlanım özelliklerinin ortaya konması
 • Yenilikçi hammaddelerin fonksiyonel özeliklerinin in vitro hücre kültürü ve in vivo uygulamalar ile değerlendirilmesi
 • Yenilikçi hammaddelerde biyoaktif bileşiklerin kimyasal analiz süreçleriyle etkinliklerinin değerlendirilmesi ve saflaştırma basamakları
 • Yenilikçi hammaddelerin gıda üretim proseslerine entegre edilmesi, karşılaşılan problemler ve ticari ürüne dönüştürülme süreci

Katılımcı Profili:

 • Lisans ve lisansüstü öğrenciler, akademisyenler, ilgili sektör temsilcileri

Biyoekonomi Çağında Biyobazlı, İşlevsel Gıda/Yem Katkı ve Yardımcı Maddelerinin Sürdürülebilir Üretimi Çalıştayı-I

826 / KDV Dahil
 • Eğitmenler: Doç. Dr. Müge İşleten Hoşoğlu ve GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü LabBioFood Araştırma Grubu, TÜBİTAK 218M389 no’lu proje ekibi ve uygulamalara destek veren firmalar
 • Son Başvuru Tarihi: 22 Ocak 2023
 • Eğitim Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2023
 • Süres: 1 gün; 60 dk/konu
 • Belge: Katılım Belgesi
 • Eğitim Tipi: Sınıf İçi
 • Katılımcı Sayısı: 50 Kişi