KUTUP 1001-2020 Yılı 2. Çağrısı Açıldı

Çağrı Amacı

Dünya’da kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer alma vizyonumuz doğrultusunda “Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022)” (pdf) hazırlanmış ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27.12.2017 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu programın temel amaçları T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda Ulusal Kutup Bilim Programı’nı uygulamak, Antarktika’ya ulusal seferlerin düzenlenmesine ve kutup bilimleri konusunda işbirliklerinin oluşturulmasına destek vererek diğer ülkelerin bilim üslerine bilim insanlarımızın gönderilmesine imkân tanımak ve Antarktika’da Türk bilim üssünün kurulmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

Bu amaçlara uygun şekilde, Ulusal Kutup Bilim Programında belirlenen Öncelikli Araştırma Temaları ile ilgili Ar-Ge ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla, Antarktika kıtasına ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan 5. Ulusal Antarktik Bilim Seferine (TAE-5) katılarak veya katılmayarak yapılabilecek kutup projelerinin belirlenmesini sağlamak üzere çağrı açılmıştır.

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 24 aydır. Uzatma talebi yapılmayacaktır.

Bütçe ve Desteklenecek Giderler

2020 yılı için, KUTUP 1001 projeleri destek üst limiti yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 200.000 (ikiyüzbin) TL’dir. PTİ ve Kurum Hissesi ödenmeyecektir. 

Çağrı Takvimi

Bu amaçlara uygun şekilde; “Kutuplar” ile ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği KUTUP 1001-2020 Yılı 2. Çağrısı TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 31 Aralık 2020 tarihinde açılacaktır. Çevrimiçi başvurunun ve e-imza sürecinin tamamlanması için son tarih ise 22 Ocak 2021 saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye https://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-kutup-1001 adresinden ulaşılabilir.