Team member
Ahmet Yavuz Oral
TTO ve Horizon Projeleri Koordinatörü
Zübeyde Demirkapu
Zübeyde Demirkapu
Genel Müdür
Team member
Alpaslan GÖZEL
Genel Müdür Yrd. ve Ticarileşme ve Girişimcilik Koordinatörü
Team member
Emra GÖL
Eğitim Tanıtım ve Farkındalık
Team member
Ümit KAVUN
Uluslararası Projeler Uzmanı
Team member
Sevcan IŞIKAY
ARDEB Projeler Uzmanı
Team member
Alkan KOÇ
Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörü
Team member
Hasan TÜRKAN
Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı
Team member
Fırat KAYABAŞI
Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı
Team member
Halil BEZGÜN
Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı
Team member
Buse BAKIR
Fikri Sınai Mülki Haklar Koordinatörü
Team member
Yavuz Selim BALCIOĞLU
Girişimcilik Uzmanı
Team member
Deniz DİNGİZ
Ticarileşme ve Girişimcilik Uzmanı
Team member
Özlem BUDAK
Muhasebe ve Finans Uzmanı